หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
kin_curriculum2560.pdf
Adobe Acrobat document [4.8 MB]

"โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี"

 

อัพเดทข้อมูล  วันที่ 20 สิงหาคม 2561

 

1.  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา"    (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้จากไฟล์ Excel ด้านล่าง)

วันที่ 26    สิงหาคม   2561  ณ โรงเรียนอุดมวิทยา    อำเภอธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา"
รายชื่ออบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเม[...]
Adobe Acrobat document [67.5 KB]