หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
kin_curriculum2560.pdf
Adobe Acrobat document [4.8 MB]

"โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี"

 

อัพเดทข้อมูล  วันที่ 14 มีนาคม 2561

 

1.  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการที่ 1 -7 (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้จากไฟล์ Excel ด้านล่าง)

2. โครงการระดับปฐมวัย ทั้ง 4 โครงการเต็ม 

3. โครงการที่ยังรับได้ คือ ระดัขั้นพื้นฐาน มี โครงการที่ 5 ประถม  (16 คน) โครงการที่ 5 มัธยม (30 คน) โครงการที่ 7  ( 1 คน) โครงการที่ 8 ( 6 คน)

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธ[...]
Microsoft Excel sheet [90.8 KB]