หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
kin_curriculum2560.pdf
Adobe Acrobat document [4.8 MB]

"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปทุมธานี     ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

 

อัพเดทข้อมูล  วันที่ 2 ธันวาคม 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อแข่งขันระดับภาค ของจังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อแข่งขันระดับภาค ของจังหวัดปทุมธานี


1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ 

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 หลักสูตรสามัญ
1-Impromptu Speech 1-3.pdf
Adobe Acrobat document [82.3 KB]
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 หลักสูตรพิเศษ
1-Impromptu Speech EP1-3.pdf
Adobe Acrobat document [72.2 KB]
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
1-Impromptu Speech 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
1-Impromptu Speech EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [72.1 KB]
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
1-Impromptu Speech M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [71.6 KB]
Spelling Bee ป.1-3 หลักสูตรสามัญ
2-Spelling Bee 1-3.pdf
Adobe Acrobat document [83.9 KB]
Spelling Bee ป.1-3 หลักสูตรพิเศษ
2-Spelling Bee EP1-3.pdf
Adobe Acrobat document [70.9 KB]
Spelling Bee ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
2-Spelling Bee 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Spelling Bee ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
2-Spelling Bee EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [71.4 KB]
Spelling Bee ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
2-Spelling Bee M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [70.1 KB]
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
3-Story Telling 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [87.8 KB]
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
3-Story Telling EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [70.4 KB]
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
3-Story Telling M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [75.9 KB]
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
4-Multi Skill 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [77.9 KB]
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 หลักสุูตรพิเศษ
4-Multi Skill EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [70.9 KB]
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
4-Multi Skill m1-3.pdf
Adobe Acrobat document [71.9 KB]
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
5-ASEAN Quiz 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [77.8 KB]
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
5-ASEAN EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [66.5 KB]
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
5-ASEAN Quiz M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [69.7 KB]
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
6-Skit 4-6.pdf
Adobe Acrobat document [70.1 KB]
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
6-Skit EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [66.9 KB]
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
6-Skit M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [66.9 KB]
การแข่งขัดพูดภาษาจีน ป.4-6 หลักสูตรสามัญ
7-Chinese speech4-6.pdf
Adobe Acrobat document [76.3 KB]
การแข่งขัดพูดภาษาจีน ป.4-6 หลักสูตรพิเศษ
7-Chinese speech EP4-6.pdf
Adobe Acrobat document [64.8 KB]
การแข่งขัดพูดภาษาจีน ม.1-3 หลักสูตรสามัญ
7-Chinese speech M1-3.pdf
Adobe Acrobat document [68.3 KB]


2. แบบฟอร์มส่งผลการแข่งขัน ฯ ของแต่ละศูนย์การแข่งขัน เพื่อจัดทำเกียรติบัตร 

 

แบบฟอร์มศูนย์ส่งผลการแข่งขัน
ฟอร์มศูนย์ส่งผลการแข่งขัน.xlsx
Microsoft Excel sheet [10.1 KB]

 

เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ pongsuwanwittaya@live.com